The Christmas Story
001 and 017.jpg
009.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
022.jpg
008.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
004.jpg
023.jpg
024.jpg
002.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
003.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
Extra_037.jpg
Extra_038.jpg
Extra_039.jpg

Juleevangeliet

En gjenfortelling av julens evangelium i et møte mellom kunst- og kirkehistoriske uttrykk og vår egen samtid.